Kundesenter

Skattefri omdanning fra NUF til AS fra 1. januar

27. desember 2012 — 11:29

Fra nyttår skal det bli skattefritt å omdanne fra NUF til AS. Regelendringen er vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet i høst og vil gjelde fra nyttår. Forskrift som skal regulere detaljene i denne ordningen er nå sendt ut på høring. Sammen med at revisjonsplikten er fjernet for de minste aksjeselskapene og at aksjekapitalkravet er senket til kr 30 000,-, er det dermed mange gode grunner til å velge AS fremfor NUF.

Les mer om høringsforslaget i denne artikkelen hos Revisorforeningen:

http://www.revisorforeningen.no/d9605816/omdanning-fra-nuf-til-as

Les mer om hva Dine Penger skrev om denne saken da den ble presentert i budsjettforslaget for 2013 her:

http://www.dinepenger.no/ditt-firma/billigere-aa-bytte-til-as/20283784

Illustrasjonsbilde fra Dine Penger.

image